Prevoz do Temišvara
*
*

Ukupna cena*:

*Cena uključuje sve poreze i takse.
Iznos provizije za plaćanje zavisi od metode plaćanja koja se bira na poslednjem koraku kupovine.

Podaci o putnicima - Kontakt osoba ( / )


NAPOMENA: Da bi se putovanje realizovalo minimalan broj prijavljenih putnika treba da bude 30.