HOSTEL DOM B

*Minimum broj noćenja je 4

Ukupna cena*:

*Cena uključuje sve poreze i takse.
Iznos provizije za plaćanje zavisi od metode plaćanja koja se bira na poslednjem koraku kupovine.
Boravišne takse su uključene u cenu.

Podaci o putnicima - Kontakt osoba ( / )